Cenník


-poplatok za pravidelný  pobyt............................................1,50,-€ / hod

-pobyt dieťatka 1 až 2 krát do týždňa ...............................................2,-€ / hod

-poplatok mimo prevádzky .................................................................3,-€ / hod

 


Poznámka:

Pokiaľ sa mamička na MD zamestná a umiestni dieťatko
v jasličkách, bude jej poplatok za jasličky štátom preplatený do výšky
max.280,-€.