Aký je náš denný režim?

                              od 07:00   do   08:30       postupný príchod detičiek, voľné aktivity

                              od  08:30   do   09:00      tvorivé aktivity

                              od  09:00   do   09:30      desiata

                             od  09:30    do   10:00      náučné aktivity

                             od  10:00    do   11:30     pobyt vonku, prechádzka

                             od  11:30    do   12:00     obed, hygiena

                             od  12:00    do   14:30     spánok ( podľa potreby dieťatka )

                            od  15:00    do   15:30     olovrant

                            od  15:30    do   17:00     aktivity, postupný odchod detičiek